Jestem podejrzany. Jakie kroki powinienem podjąć?

Zarówno w wypadku spraw karnych jak i cywilnych (w tym rodzinnych) odpowiednia reprezentacja przed sądami i organami ścigania jest niezbędna. Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Od jakiego momentu jesteś uważany za podejrzanego?

Podjęcie obrony może tylko poprawić Twoją sytuację, nigdy pogorszyć!
Za podejrzanego uważa się osobę wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia, postawiono zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Fakt, iż przedstawiono Ci zarzuty popełnienia przestępstwa nie oznacza, że sprawa jest już przegrana a ty możesz już tylko czekać i prosić o łagodny wyrok. Jako podejrzany masz swoje prawa i powinieneś z nich korzystać. Podjęcie obrony może tylko poprawić Twoją sytuację, nigdy pogorszyć!
 • pomożemy Ci przebrnąć przez procedury sądowe z korzyścią dla Ciebie
 • doradzimy oraz wytłumaczymy sposoby działania organów prawnych, co wydatnie pomoże Ci w lepszym określeniu swojej sytuacji i znalezieniu dróg wyjścia
 • będziemy kontrolować Twoją sprawę na każdym etapie. Będziemy Twoim stanowczym głosem przed sądami, policją, prokuratorem czy adwokatem po drugiej stronie

Otrzymałeś wezwanie do stawienia się na komisariat i co dalej?

Nie musisz przyznawać się do winy!! Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję zapoznaj się z aktami sprawy.
Za podejrzanego uważa się osobę wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia, postawiono zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Fakt, iż przedstawiono Ci zarzuty popełnienia przestępstwa nie oznacza, że sprawa jest już przegrana a ty możesz już tylko czekać i prosić o łagodny wyrok. Jako podejrzany masz swoje prawa i powinieneś z nich korzystać.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej

Dobrowolne poddanie się karze niekoniecznie jest dobre dla Ciebie!
Bardzo często jest tak, iż policjant będzie starł się namówić Cię na dobrowolne poddanie się karze wmawiając Ci, że jest to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Otóż niekoniecznie! Wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej możesz złożyć na późniejszym etapie postępowania. Dopiero po zapoznaniu się z aktami postępowania powinieneś podejmować decyzje odnośnie swojej postawy w dalszym postępowaniu. Jeżeli nie masz pewności czy dobrowolne poddanie się karze jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem skonsultuj sprawę z adwokatem. Pośpiech nie jest dobrym doradcą! Zwróć uwagę: Powierzenie sprawy adwokatowi lub chociażby konsultacja z nim na wczesnym etapie postępowania, może uchronić Cię przed trudnymi do odwrócenia niekorzystnymi działaniami podjętymi przez Ciebie samodzielnie na początku postępowania. Fakt, iż jesteś niewinny nie oznacza, że sprawa zakończy się po Twojej myśli. Często sukces zależy wyłącznie od Twojego zaangażowania.

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem! Nie będziesz zatem widniał w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana.
Nawet jeżeli jesteś winny to nie oznacza to, iż koniecznie musi dojść do twojego skazania. Jeżeli dotychczas nie byłeś karany za przestępstwo umyślne, okoliczności popełnionego przez ciebie czynu nie budzą wątpliwości a jego szkodliwość nie jest znaczna masz spore szanse na warunkowe umorzenie postępowania. Jest o co walczyć! Pamiętaj: Warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem! Nie będziesz zatem widniał w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana. Możliwość warunkowego umorzenia postępowania dotyczy wielu przestępstw np. wypadków drogowych, kierowania w stanie nietrzeźwości, groźby czy też uporczywego nękania tzw. „stalkingu”. Więcej na temat korzyści warunkowego umorzenia postępowania znajdziesz TUTAJ

Jakie masz uprawnienia w postępowaniu przygotowawczym jako podejrzany?

W postępowaniu przygotowawczym występujesz w charakterze „strony”. Wiążą się z tym określone uprawnienia, z których powinieneś skorzystać. Ważne:
  Jako podejrzany masz prawo w szczególności do:
 • składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania – zanim złożysz jakiekolwiek wyjaśnienia zapoznaj się z aktami i skonsultuj się z adwokatem. Masz prawo żądania obecności Twojego adwokata w trakcie przesłuchania. To co powiesz będzie miało kluczowe znaczenie dla Twojej obrony,
 • korzystania z pomocy obrońcy, w tym do wystąpienia o wyznaczenie Ci obrońcy z urzędu w wypadku gdy nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny
 • składania wniosków dowodowych świadczących o Twojej niewinności
 • żądania dopuszczenia do czynności przesłuchania świadków oraz do zadawania im pytań
 • końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego
 • wglądu do akt postępowania już w trakcie postępowania przygotowawczego za zgodą prowadzącego postępowanie
 • skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza gdy nie władasz w wystarczającym stopniu językiem polskim
Nie masz obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Nie ponosisz odpowiedzialności karnej za składanie niezgodnych z prawdą wyjaśnień! Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz składać wyjaśnień to nie może to być potraktowane jako okoliczność obciążająca Cię. Pamiętaj: Możesz złożyć wyjaśnienia i odmówić odpowiedzi na zadawane Ci przez przesłuchującego pytania. Dzięki temu unikniesz kłopotliwych i niewygodnych dla Ciebie pytań.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej

Dobrowolne poddanie się karze niekoniecznie jest dobre dla Ciebie!
Bardzo często jest tak, iż policjant będzie starł się namówić Cię na dobrowolne poddanie się karze wmawiając Ci, że jest to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Otóż niekoniecznie! Wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej możesz złożyć na późniejszym etapie postępowania. Dopiero po zapoznaniu się z aktami postępowania powinieneś podejmować decyzje odnośnie swojej postawy w dalszym postępowaniu. Jeżeli nie masz pewności czy dobrowolne poddanie się karze jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem skonsultuj sprawę z adwokatem. Pośpiech nie jest dobrym doradcą! Zwróć uwagę: Powierzenie sprawy adwokatowi lub chociażby konsultacja z nim na wczesnym etapie postępowania, może uchronić Cię przed trudnymi do odwrócenia niekorzystnymi działaniami podjętymi przez Ciebie samodzielnie na początku postępowania. Fakt, iż jesteś niewinny nie oznacza, że sprawa zakończy się po Twojej myśli. Często sukces zależy wyłącznie od Twojego zaangażowania.