Czym różni się „zwyczajny” wypadek drogowy od wypadku drogowego po alkoholu? Czy wypadek drogowy z kierowcą w stanie nietrzeźwości zawsze musi skończyć się dla niego więzieniem?

Wypadek drogowy – krótka charakterystyka.


Regulację dotyczącą wypadku samochodowego znajdziesz w art. 177 kk.

Kodeks Karny stanowi, że odpowiedzialności za wypadek drogowy podlega ten kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1(średni uszczerbek na zdrowi).

Jak wynika z powyższego zapisu, aby w ogóle móc zastanawiać się nad odpowiedzialnością za spowodowanie wypadku na drodze, kierowca oraz jego adwokat muszą rozważyć, czy zostały spełnione wszystkie jego przesłanki.

 

Ważne! Wpadek drogowy to:

– naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym-umyślne lub nieumyślne oraz

– nieumyślne spowodowanie wypadku oraz

– skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu innej osoby.

 

Szczegółowe informacje w sprawie „rozpoznania” wypadku drogowego znajdziesz we wpisie „CZYM JEST WYPADEK DROGOWY” oraz „WYPADKI DROGOWE„.

 

Wypadek drogowy po alkoholu – stan nietrzeźwości.


Wypadek drogowy po alkoholu ma miejsce wyłączeni w sytuacji, gdy kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości.

Zgodnie z kodeksem karnym kierowca pozostaje w stanie nietrzeźwości, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Od stanu nietrzeźwości należy odróżnić stan po użyciu alkoholu, który zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1dm3.

 

Wypadek drogowy po alkoholu, zgodnie z założeniem ustawodawcy, stanowi czyn, którego społeczna szkodliwość jest wyższa niż w sytuacji, gdyby kierowca był trzeźwy. W takim bowiem przypadku kierowca wykazuje się wyjątkowo lekceważącym podejściem do porządku prawnego co stanowi podstawę do nadzwyczajnego obostrzenia grożącej mu kary.

 

Ważne! Aby przypisać sprawcy odpowiedzialność karną za wypadek drogowy po alkoholu organy ścigania muszą wykazać, że to pijany kierowca (przez stan, w którym się znajdował) doprowadził do wypadku.

 

Fachowy obrońca (adwokat lub radca prawny) pomoże Ci ustalić, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy stanem nietrzeźwości, a przedmiotowym wypadkiem. Nietrudno wyobrazić sobie bowiem sytuację, w której to np. pieszy przebiega przez ulicę spiesząc się na autobus i w ogóle nie zważa na nadjeżdżające samochody.

 

Wypadek samochodowy w stanie nietrzeźwości – jaka odpowiedzialność może Ci grozić.


Kara

Nowelą Kodeksu Karnego z 2017 roku ustawodawca zdecydowanie zaostrzył odpowiedzialność za spowodowanie wypadku samochodowego po alkoholu. Nadzwyczajne obostrzenie kary na gruncie art. 178 § 1 kk dotyczy zarówno rodzaju orzekanej kary, jak i granic jej wymiaru. Sąd wobec sprawcy wypadku po alkoholu może orzec jedynie karę pozbawienia wolności. W konsekwencji, co do zasady, nie jest dopuszczalne orzeczenie kary nieizolacyjnej.

We wspomnianej nowelizacji zwiększone zostały „widełki” kary pozbawienia wolności i teraz sąd orzeka od dolnej granicy zwiększonej o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

 

Ważne! Kierowcy, który spowodował wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości grozi:

– w przypadku średniego uszczerbku na zdrowi poszkodowanego – kara pozbawienia wolności od 1 miesiąca i 15 dni do 4 lat i 6 miesięcy

– w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowi poszkodowanego lub jego śmierci – kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Aby „powrócić” do odpowiedzialności „standardowej” tj bez obostrzenia przewidzianego w art. 178 kk, powinieneś rozważyć wraz z adwokatem, czy w Twoim przypadku pojawiły się jakieś okoliczności stanowiące podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia odpowiedzialności (art. 57 kk).

Ważne! Do okoliczności wpływających na złagodzenia odpowiedzialności w sytacji wypadku drogowego po alkoholu należą min.:

– wiek sprawcy,

– pojednanie się ze sprawcy z poszkodowanym,

– starania sprawcy o naprawienie szkody.

 

Środek karny – utrata prawa jazdy.

Okres na jaki sąd będzie chciał pozbawi Cię prawa jazdy, zależy przede wszystkim od uszczerbku na zdrowi pokrzywdzonego.

Pozbawienie prawa jazdy:

-na okres od 3 do 15 lat – gdy pokrzywdzony doznał średniego uszczerbku na zdrowiu (powyżej 7 dni),

-dożywotnio – gdy pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowi albo zmarł.

 

Pamiętaj! Gdy zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, sąd może zrezygnować z dożywotniego pozbawienia Cię prawa jazdy.

 

W sytuacji warunkowego umorzenia postępowania karnego (o co możesz walczyć ze swoim adwokatem, gdy pokrzywdzony doznał średniego uszczerbku na zdrowiu) możesz starać się  o zachowanie prawa jazdy.

Na temat korzyści płynących z warunkowego umorzenia postępowania możesz przeczytać więcej tutaj http://adwokaci-mmp.pl/warunkowe-umorzenie/.

Jeśli czujesz, że nie poradzisz sobie z tym wszystkim sam, udaj się po pomoc do adwokata który na co dzień zajmuje się sprawami wypadków samochodowych.