Mobbing w pracy

Mobbing jako przestępstwo Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia, ciągłe odmowy udzielenia urlopu stanowią nie tylko naruszenie kodeksu pracy ale również przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Nie każde działanie, które realizuj...

Czytaj dalej