Team Avatar

Aleksandra Molenda

Prawo karne nieubłaganie przeplata się z prawem rodzinnym a prawo rodzinne nieustannie spotyka się z prawem karnym.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym (prowadzę z powodzeniem sprawy rozwodowe, alimentacyjne, sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi).

Swoją praktykę koncentruje również na obszarach prawa karnego materialnego oraz procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Reprezentuje Klientów, na terenie całej Polski w postępowaniach karnych i w sprawach wykroczeń zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, jak i w procesach sądowych.

Równocześnie, moją wielką pasją stało się prawo nowych technologii. Handel internetowy stanowi nowe wyzwanie dla praktyków prawa. Adwokaci naszej kancelarii nie boją się wyzwań dlatego z powodzeniem prowadzimy obsługę prawną wielu podmiotów zajmujących się sprzedażą na odległość.

W ramach pracy w Kancelarii świadczy również kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa handlowego i prawa spółek Klientom instytucjonalnym poprzez min. doradztwo w bieżącym funkcjonowaniu Spółek, prawidłowym działaniu ich organów (obsługa obrad zgromadzeń wspólników, przygotowywanie uchwał organów Spółki) a także prowadzenie procesów fuzji i przejęć.
Kilkukrotnie nagrodzona stypendium naukowym, wyróżniona przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej za wynik osiągnięty na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką.
Specjalizacje: prawo karne materialne i procesowe, prawo wykroczeń, prawo karne gospodarcze, prawo rodzinne, prawo handlowe, transakcje M&A,

Contact Me