Team Avatar

Karolina Pawlik

Jesteśmy niczym zaufany lekarz czy księgowa. Nie musisz już sam o wszystko walczyć.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie cywilnym i korporacyjnym a także prawie nowych technologii oraz e-commerce.

Jedną z moich większych pasji pozostaje jednak prawo karne oraz prawo rodzinne. Dyscypliny te dotykają bowiem życia codziennego każdego z nas. Swoją praktykę koncentruję więc również na obszarach szeroko pojętego prawa karnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach karnych, w szczególności w sprawach związanych z przestępczością gospodarczą oraz narkotykową.

Na co dzień współpracuje z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KRAFOS organizując pomoc prawną dla osób, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych oraz gorzej sytuowanych finansowo.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2011 roku. Jej wiedza została doceniona także przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, który wyróżnił ją za najlepszy wynik uzyskany podczas egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów kancelarii w postępowaniach sądowych.

Świadczy usługi doradztwa prawnego dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, z zachowaniem szczególnie wysokich standardów profesjonalizmu i prawniczej etyki zawodowej. Kilkuletnie doświadczenie zdobywała w najlepszych kancelariach prawa karnego, rodzinnego i gospodarczego w Krakowie i Warszawie, reprezentując Klientów przed sądami wszystkich instancji

Prywatnie interesuje się podróżami, malarstwem impresjonistycznym oraz reportażem.

Contact Me